Конфиденциалност

Магазин Fashiontino гарантира , че ще защитава информацията, дадена от Вас. Тя се използва само за да изпълним Вашата поръчка.

Информацията, която e необходима за Вас е: трите имена,e-mail адрес, телефон, адрес за доставката.
Въвеждайте само верни и точни данни.

Въведените данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани за други цели освен за изпълнение на Вашата поръчка.

С регистрирането си на клиент се създава профил, в който вкарвате Вашите персонални данни за достъп. Останалите клиенти нямат достъп до тази информация. Паролата за достъп е персонална и се изписва в криптиран вид и ние също нямаме информация за нея.

Ние не знаем Вашата парола. В случай, че я забравите, системата ще генерира нова, която ще Ви бъде изпратена по e-mail. Влезте веднага в профила си и я сменете.
Никой от нашия екип няма да поиска паролата Ви. Не я казвайте на никого!

Коментари ()